SPWIGOR Sławomir Posłuszny
ul. Kasztanowa 25a
85-605 Bydgoszcz

telefon: 509 337 190

mBank: 58 1140 2004 0000 3702 7401 2530

e-mail: sl.posluszny@gmail.com